[-] 06/2019 [+]
Po Út St Čt So Ne
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Narozeniny slaví tento měsíc:

Pavel Rédl (nar. 01.06.1971),
Matěj Kraus (nar. 19.06.2000),
Jan Vojtěch jr. (nar. 23.06.2006),
Helena Štěpánková (nar. 08.06.2007) a
Rosemarie Fričová (nar. 11.06.2008).


Svátek slaví tento měsíc:

Petr Čepela (29.06.),
Luděk Palouček (26.06.),
Pavel Rédl (29.06.),
Luděk Brouček (26.06.),
Pavel Loukotka (29.06.),
Honza Štěpánek (24.06.),
Pavel Kornalský (29.06.),
Jan madman Dvořák (24.06.),
Jan Labohý (24.06.),
Petr Lukavec (29.06.),
Jan Wiky Wilkner (24.06.),
Jan Vojtěch jr. (24.06.) a
Pavel Dofek (29.06.).

Komunikace RRTV s ajáckou firmou

Naše IT firma je sice velmi inovativní, ale občas se stane, že jsme v něčem zřejmě pozadu proti státnímu, resp. evropskému zájmu. Ukázalo se to na příkladu mediální gramotnosti, na níž se máme podle nějaké směrnice podílet. Nedá mi to a podělím se s vámi o tento krásný zážitek, který přiměl i vzdělané jednatele naší společnosti přijít se zeptat mě (jako mediálního vzdělance), co že to jako je. No koukněte sami, co přistálo v naší datové schránce:

V Praze dne: 1.12.2011

Věc: Žádost o informace o přijatých opatřeních na podporu mediální gramotnosti

Vážení,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) je ústřední správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. V působnosti Rady se nachází rovněž problematika mediální gramotnosti.

Dle § 5 odst. m) zákona č. 231/2001 Sb. „se Rada podílí svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje a ve vztahu ke zvyšování úrovně mediální gramotnosti“.

Dle § 5 odst. x) zákona č. 231/2001 Sb. „Rada spolupracuje v rozsahu své působnosti s právnickými osobami založenými v souladu s právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje samoregulaci v některé z oblastí upravených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem 1e) a na této samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého vysílání nebo poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen „samoregulační orgány“), je-li spolupráce samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména při vytváření účinných samoregulačních systémů a při zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti“.

Dle § 6 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna v rámci každoroční výroční zprávy o své činnosti zveřejňovat rovněž informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální gramotnosti ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů.

„„Mediální gramotnost“ se týká dovedností, znalostí a porozumění, které spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem. Proto je třeba rozvoj mediální gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat a pečlivě sledovat její pokrok.“ (směrnice č. 2007/65/ES).

Rada se proto na Vás obrací s žádostí o poskytnutí informací, jaká opatření přijala Vaše společnost v roce 2011 na podporu mediální gramotnosti.

Žádáme Vás o zaslání odpovědi nejpozději do 15. ledna 2012.

Děkujeme Vám za spolupráci

(Následují kontakty a podpis předsedkyně RRTV)

Jako ten mediální vzdělanec jsem dočetl, přečetl ještě jednou a zjistil, že vlastně nevím co mám udělat. Dokonce mě napadaly myšlenky, že to je pomsta za náš propagační spot, který jsme s kamarády napsali, natočili a umístili na Youtube. Ale nakonec jsem se tedy zeptal, jaká reakce je od naší společnosti očekávána. A zde je výtah z mailové odpovědi:

Vážený pane,

žádost Rady o informace o opatřeních na podporu mediální gramotnosti je odrazem jedné z povinností Rady podle zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně povinnosti podle § 6 odst. 1, písm. i). Podle tohoto ustanovení je Rada povinna v rámci výroční zprávy informovat mj. na toto téma. Zmíněná pasហse dostala do českého zákona o vysílání transpozicí evropské směrnice. Rada je v tomto bodě v delikátní situaci, protože žádné povinnosti v tomto směru provozovatelé a další subjekty, které nějak podléhají správní působnosti Rady, nemají, a rovněž nejsou povinni o žádných takovýchto opatřeních Radu informovat. Zákon ani nedefinuje, co jsou opatření na podporu mediální gramotnosti. Rada nemá pravomoc k závaznému výkladu zákona, ani k ukládání povinností provozovatelům a dalším subjektům nad rámec těch, které přímo vyplývají ze zákona. Pokud by přeci jen provozovatelé nebo ostatní přijímali opatření na podporu mediální gramotnosti, může se to Rada dozvědět pouze informováním z jejich strany - žádost Rady o informace je tedy výrazem snahy Rady neopomenout plnění jedné ze svých povinností daných zákonem. Neočekávejte však, prosím, nějaký návod, jak na žádost o informace reagovat, protože k tomu není Rada oprávněna - odpověď je zcela na Vás.

Děkujeme za pochopení.


Podpis (nechci zveřejňovat jména)

Přebral jsem si to tak, že celá akce vznikla jen proto, že existuje nějaká evropská směrnice, o které RRTV informuje a tím to hasne. Proto z naší strany žádná odpověď neodešla a neodejde. Nicméně tu máme ještě třetí díl, který dorazil do naší datové schránky právě nyní:

V Praze dne: 4.1.2012

Doplnění žádosti o informaci o splnění podílu evropské tvorby

V návaznosti na žádost Rady o informaci o splnění podílu evropské tvorby na celkovém počtu pořadů nabízených poskytovateli audiovizuálních služeb na vyžádání, ve smyslu § 7 zákona č. 132/2010 Sb., předkládáme poskytovatelům následující doplnění ve věci lhůty určené ke splnění povinnosti.

V předmětné výzvě byl uveden termín pro podání požadovaných informací k 10. lednu 2012. Tento termín vyplynul z obdobné výzvy určené provozovatelům televizního vysílání. Jedná se tedy o administrativní pochybení a v platnosti zůstává lhůta určená v ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., dle kterého poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období (kalendářní rok podle § 7 odst. 4) předložit Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti podle § 7 odstavce 1 nebo 2.

(Podepsán vedoucí Úřadu RRTV)

K tomu už žádný komentář nemám, tomu už se jenom směju.

Absurdní, že? Chodí také někomu z vás podobné výzvy? Jak na ně reagujete? A co říkáte na využití peněz daňových poplatníků?

Diskuze
Koki 16.01.2015, 09:33:49
wikytor 17.01.2012, 09:56:41
xydlo 13.01.2012, 16:15:52
chodi. ja ted zase resim uz asi treti mesic i s nasima americkyma pravnikama dopis od jakesi firmy Collective Intelligence, zastupce Intergramu na povinne uzavreni smlouvy o poplatku za verejne sireni autorskych del ci co. Jinymi slovy nad vsechny ty koncesionarsky poplatky, poplatky ose apod. mame jeste platit dalsi firme sdruzujici umelce za to, ze zamestnanci maji pri praci pustene radio.
DOFINO 13.01.2012, 00:40:45
Bob 12.01.2012, 18:25:38
Za spot bod!
12.01.2012, 12:45:44
Přidat příspěvek
Autor
E-mail
Text příspěvku
5 sníženo o 1 = ?

© SPŠC 2001 - 2019 † Design Green Cat Hosted by UNLIMITED s.r.o.